Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Продукти > Електролити и кръвно-газов анализ > Защо да купите EasyStat?

Защо да купите комбинирания анализатор MEDICA EASYSTAT?

Изключително лесен е за употреба

Универсалният семплер работи и със спринцовки, и с капилярки без адаптер. Автоматичното почистване на иглата осигурява удобство, безопасност за оператора и липса на контакт с пробата. Простите менюта, на които се отговаря само с ДА и НЕ, правят обучението на нов персонал бързо и лесно.

Компактният реагентен модул е удобен, икономичен и безопасен

Вместо обемисти газови бутилки тук има течни калибранти, пакетирани в удобен реагентен модул, в който се събират и отпадните течности, предпазвайки оператора от биологична опасност. Анализаторът автоматично прочита датата на инсталиране и процента на изразходване от паметта на реагентния модул. Така се осигурява функциониране на апарата без прекъсване.

Преносим е

Олекотеният дизайн с дръжка позволява пренасяне на анализатора и употреба във всякаква обстановка.

Софтуерът му е приспособим за вашата лаборатория

Гъвкавият софтуер може да се програмира в съоветствие с установените практики на лабораторията ви. Софтуерът позволява избор на език, референтни граници, корелации с други методи, лимити за качествен контрол, идентификационен номер на оператор, данни за пациента, параметри, които да да бъдат разпечатвани.

Поддръжката му е изключително опростена

За свалянето на трите модула не са необходими инструменти. Дизайнът на електродите не изисква поддръжка, а поставянето и ваденето на електродите не може да бъде по-лесно. Пътеката на пробата е опростена и така се налага периодична подмяна само на един тюбинг. Дигностичният софтуер показва на дисплея състоянието на компонентите и осигурява бързо решение на проблемите.

Управлението на данните за пациенти, качествен контрол и поддръжка е ефективно и задълбочено

Програмата за качествен контрол на ЕasyStat изчислява и записва пълната статистика за последните 31 дни за всяко от трите нива. Разпечатаната графика на Levey-Jennings визуално представя тенденциите. В паметта се съхраняват резултатите за последните 64 пациента. Подмяната на компоненти, калибрациите и другите събития се документират в съответствие с установените изисквания.

Обща информация за EasyStat

Техническа спецификация на EasyStat

Как да купите EasyStat?