Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Направи сам > Процедури за EasyStat

Процедури за електролитен и кръвно-газов анализатор Medica EasyStat

Процедура за промиване на пътя на флуидите

Внимание: Винаги извършвайте процедурата с предпазни ръкавици!
  1. От главното меню изберете SECOND MENU - REPLACE COMPONENTS – PUMP TUBING.
  2. На екрана ще се появи надпис REPLACEMENT COMPLETED?
  3. Отворете вратичката на апарата и извадете електродите, като преди това натиснете притискащата пластинка надолу и я застопорете.
  4. На мястото на електродите поставете бялото пластмасово блокче от сервизния комплект и освободете притискащата пластинка да се върне в горно положение.
  5. Повдигнете пробоподавача в положение за подаване на проба от спринцовка и поставете някакъв съд под иглата.
  6. Откачете левия край на тюбинга на помпата (от Модул Клапани) и го освободете от помпата, като оставите десния му край свързан с Модул Сензори(блока с електродите).
  7. Към свободния край на тюбинга свържете спринцовката със затъпена игла от сервизния комплект, като преди това я напълните с 10% разтвор на белина.
  8. Промийте системата с 10% разтвор на белина, като я раздвижвате напред-назад със спринцовката в продължение на 2-3 минути. При нужда, тази процедура може да се направи няколко пъти.
  9. Накрая промийте добре системата с дестилирана вода.
  10. След приключване на процедурата натиснете притискащата пластинка надолу и я застопорете. Извадете бялото пластмасово блокче, поставете обратно електродите, освободете пластинката и свържете тюбинга на помпата в работно положение. Върнете пробоподавача в затворено положение.