Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Продукти

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Skip Navigation Links.
СвийБИОХИМИЯ
Автоматичен биохимичен анализатор FURUNO CA-180
Полуавтоматичен биохимичен анализатор ERMA AE-600N
Полуавтоматичен биохимичен анализатор TECO TC-84
Биохимични реактиви и контроли
СвийХЕМАТОЛОГИЯ
Автоматичен хематологичен брояч ERMA PCE-210
Хематологични реактиви и контроли
Хематологичен калкулатор ERMA F410N
Ролер миксер ERMA MR-1
СвийЕЛЕКТРОЛИТИ И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ
Електролитен анализатор MEDICA EasyLyte
Кръвно-газов анализатор MEDICA EasyBloodGas
Комбиниран електролитен и кръвно-газов анализатор MEDICA EasyStat
Електролитен анализатор MEDICA EasyElectrolytes
Консумативи за анализатори MEDICA
СвийХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Елайза рийдер TECO TC-98
Елайза тестове
Елайза термостатирана клатачка TC-92
Елайза миячка TC-94
СвийМИКРОСКОПИ
Биологичен микроскоп MEIJI TECHNO MT4000
Биологичен микроскоп MEIJI TECHNO MT5000
Флуоресцентен микроскоп MEIJI TECHNO MT6000
Инвертен микроскоп MEIJI TECHNO TC5400
Микроскопски камери MEIJI TECHNO
СвийДРУГИ ПРОДУКТИ
Уринни рийдери TECO Uritek
Уринни ленти
Серологични тестове
Спектрофотометри ERMA AE350/450
Коагулометри RAL CLOT
Малка центрофуга ERMA AcNo
Ножчета за микротоми