Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Продукти > Електролити и кръвно-газов анализ > EasyLyte - представяне

Електролитен анализатор MEDICA EASYLYTE (САЩ)

Електролитен анализатор EasyLyte

Модели

EasyLyte - Na/K
EasyLyte Plus - Na/K/Cl
EasyLyte Lithium - Na/K/Li
EasyLyte Calcium - Na/K/Ca/pH

Само два бутона

Само с натискане на бутоните ДА и НЕ електролитният анализатор измерва проби от пълна кръв, серум, плазма или урина и разпечатва резултатите след по-малко от 60 секунди.

Компактен реагентен пакет - удобство, икономия, безопасност

Реагентният пакет съдържа всички калибратори, необходими за изследванията, миещ разтвор, както и резервоар за отпадните течности. По този начин се елиминира необходимостта от контакт с пробите и се гарантира максимално удобство.

Модулни електроди без поддръжка

Високотехнологичната мембрана и съвременният дизайн на електродите осигуряват безпрецедентно удобство при подмяната им.

Вграден принтер

Могат да се правят разпечатки с резултати на пациенти, калибрационни стойности, данни от качествен контрол, обобщения на резултати и маркиране на патологичните резултати.

Защо да купите електролитен анализатор EasyLyte?

Техническа спецификация на електролитен анализатор EasyLyte

Как да купите електролитен анализатор EasyLyte?