Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Направи сам > Процедури за EasyLyte

Процедури за електролитен анализатор Medica EasyLyte

Процедура за промиване на клапата на EasyLyte

Внимание: Винаги извършвайте процедурата с предпазни ръкавици!
Преди да започнете тази процедура, апаратът трябва да е преминал в режим "стендбай"
  1. Извадете реагентния пакет от апарата.
  2. Откачете внимателно и двата края на тюбинга на помпата. Откачете тънкия тюбинг от върха на иглата.
  3. Издърпайте към вас блока с електродите и го оставете настрана в изправено положение.
  4. Освободете внимателно горния край на иглата и я извадете нагоре.
  5. Извадете клапата, като с я издърпате към вас. Помогнете си и с другата ръка.
  6. Посредством спринцовката от сервизния комплект промийте всички отвори на клапата.
  7. Сглобете всичко по обратния път.