Контакти
Вие сте в: Skip Navigation Links

График за доставка на хематологични контроли през 2019

Хематологичните контроли, които предлагаме, са производство на J.T.Baker - един от водещите световни производители на реактиви. Хематологичните контроли се произвеждат по предварително обявен график за цялата година и доставките се правят веднъж на тримесечие. Всяка партида от хематологичните контроли е със срок на годност 4 месеца от датата на доставка.

 

Поръчка доДоставка от
3 януари 2019 22 април 2019
3 април 201922 юли 2019
2 юли 201921 октомври 2019
1 октомври 201920 януари 2020