Контакти
Вие сте в: Skip Navigation Links

График за доставка на хематологични контроли през 2018

Хематологичните контроли, които предлагаме, са производство на J.T.Baker (Холандия) - един от водещите световни производители на реактиви. Хематологичните контроли се произвеждат по предварително обявен график за цялата година и доставките се правят веднъж на тримесечие. Всяка партида от хематологичните контроли е със срок на годност 4 месеца от датата на доставка.

 

Поръчка доДоставка от
5 януари 2018 24 април 2018
4 април 201824 юли 2018
4 юли 201822 октомври 2018
2 октомври 201821 януари 2019