Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Често срещани проблеми > Често срещани проблеми с РСЕ-210

Често срещани проблеми с хематологичен брояч ERMA PCE-210

Съобщение за грешка MEMORY OVER

Вероятна причина:

В паметта са записани 1000 резултата.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM, за да потвърдите изтриването. Необходимо е да изтриете записани по-рано резултати, тъй като общият брой на записаните резултати не може да надвишава 1000.

Съобщение CHECK WASTE BOTTLE

Вероятна причина:

Контейнерът за отпадната течност е пълен. Докато не изхвърлите отпадната течност, не може да се извърши измерване, почистване, пълнене.

Какво да предприемете:

Изпразнете бутилката за отпадната течност и натиснете CONFIRM.

Съобщение SET PRINT PAPER

Вероятна причина:

Няма хартия за принтера.

Какво да предприемете:

Поставете хартия в принтера и натиснете CONFIRM

Съобщение PRINTER ERROR

Вероятна причина:

Лостчето, притискащо хартията на принтера е вдигнато.

Какво да предприемете:

Бутнете лостчето надолу и натиснете CONFIRM.

Съобщение за грешка CHECK PROBE U/D

Вероятна причина:

Иглата не се придвижва правилно нагоре и надолу. Това съобщение се появява, когато сензорът за позицията на иглата не успява за открие позицията на иглата в зададеното време.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM, за да изтриете съобщението. От менюто на апарата влезте в раздзел MAINTENANCE – PROBE ACTION и натиснете 2 пъти START ACTION, като следите движението на иглата.

Съобщение за грешка CHECK PROBE F/R

Вероятна причина:

Иглата не се придвижва правилно напред и назад. Това съобщение се появява, когато сензорът за позицията на иглата не успява за открие позицията на иглата в зададеното време.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM, за да изтриете съобщението.

Съобщение CHECK WBC CLOG

Вероятна причина:

WBC детекторът е запушен.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM, за да изтриете съобщението. От менюто на апарата влезте в раздзел MAINTENANCE – LIQUID CIRCUIT и натиснете WBC CLOG REMOVE.

Съобщение CHECK RBC CLOG

Вероятна причина:

RBC детекторът е запушен.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM, за да изтриете съобщението. От менюто на апарата влезте в раздзел MAINTENANCE – LIQUID CIRCUIT и натиснете RBC CLOG REMOVE.

Съобшения CHECK WBC LEAK или CHECK RBC LEAK

Вероятна причина:

Налягането в WBC или RBC веригата не достига зададеното ниво.

Какво да предприемете:

Проверете да не би някой тюбинг да е прегънат . След това натиснете CONFIRM.

Съобщение за грешка MEMORY ERROR

Вероятна причина:

Открита е грешка във въведените в паметта стойности. Това съобщение може да се появи след като апаратът не е използван дълго време или ако е изтощена батерията, захранваща паметта на апарата.

Какво да предприемете:

Натиснете CONFIRM. Извършете инициализация и отново въведете данните. Ако проблемът не се реши се свържете със сервиза.

Фонът не е „0”

Вероятна причина:

Замърсяване на дилуента. Замърсяване на лизиращия разтвор. Влияние на външни смущения.

Какво да предприемете:

Сменете дилуента. Сменете лизиращия разтвор. Проверете дали няма включена центрофуга или друг уред в близост до апарата.

Измерените стойности са много високи

Вероятна причина:

Апаратът е в режим за измерване на капилярна кръв.

Какво да предприемете:

Проверете на основния екран дали на третия бутон пише VEIN. Ако на бутона пише EARLOBE, натиснете го веднъж и надписът ще се смени на VEIN.