Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Често срещани проблеми > Често срещани проблеми с EasyBloodGas

Често срещани проблеми с кръвно-газов анализатор Medica EasyBloodGas

Ниска стойност на калибрация на РСО2 електрода

Вероятна причина:

Зацапване или частично запушване на електрод или на пътя на пробата.

Какво да предприемете:

Почистете електродите, промийте пътя на пробите.

Ниска стойност на калибрация на рН електрода

Вероятна причина:

Проблем с референтния електрод.

Какво да предприемете:

Подмяна на референтния електрод.

Грешка Reagent module invalid 4

Вероятна причина:

Зацапване на модул Клапани.

Какво да предприемете:

Промиване на модул Клапани.

Надпис Caibration Drift за РСО2 или РО2 електрод по време на калибрация

Вероятна причина:

Зацапване или частично запушване на електрод или на пътя на пробата.

Какво да предприемете:

Направете процедурата по ежедневно почистване.

Грешка PUMP CAL FAIL

Вероятна причина:

Някой от компонентите (електроди, модул Клапани, тюбинг и реагентен модул) не е поставен добре.

Какво да предприемете:

Проверете дали са правилно сглобени тези компоненти. Уверете се, че Семплерът е в долно положение.

AIR IN CALIBRANT A, AIR IN CALIBRANT B,AIR IN RINSE, AIR IN SAMPLE, AIR IN CONTROL или AIR IN CLEANER

Вероятна причина:

Разкачване или спукване на тюбинга на ролковата помпа

Какво да предприемете:

Отворете вратичката и проверете дали тюбингът е здрав и дали е обтегнат добре.