Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Често срещани проблеми > Често срещани проблеми с TC-98

Често срещани проблеми с елайза рийдер TECO TC-98

>3.00 се изпечатва в полето на абсорбцията

Вероятна причина:

Отчетената стойност е по-висока от 3А.

Какво да предприемете:

Необходимо да се направи допълнително разреждане.

Съобщение PRINTER JAM

Вероятна причина:

Придвижването на принтерната хартия е затруднено.

Какво да предприемете:

Изключете проверете правилно ли е поставена хартията.

Съобщения MECHANISM ERROR и TEST ENDED

Вероятна причина:

Стрипът не може да бъде транспортиран нормално.

Какво да предприемете:

Вижте правилно ли е поставен стрипът. Проверете за наличие на някаква пречка или механичен проблем

Съобщение LAMP/FILTER(S) LOW!

Вероятна причина:

Проблем с оптиката, наличие на по-малко светлина.

Какво да предприемете:

Проверете дали свети лампата. Подменете лампата или филтъра.

Съобщение REPOSITION CARRIER

Вероятна причина:

Опитвате се да поставите първия стрип в друга позиция, а не в най-дясна.

Какво да предприемете:

Преместете стрипа най-вдясно и започнете отново.