Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Често срещани проблеми > Често срещани проблеми с TC-84

Често срещани проблеми с биохимичен анализатор TECO TC-84

**** се изпечатва в полето за концентрацията

Вероятна причина:

Абсорбцията е по-висока от 2.5А.

Какво да предприемете:

Необходимо да се направи допълнително разреждане на пробата.

Съобщение за грешка FILTER WHEEL ERR

Вероятна причина:

Грешка в движението на филтърното колело.

Какво да предприемете:

Изключете анализатора и след това отново го включете.

Съобщение за грешка PRINTER PAPER JAM

Вероятна причина:

Придвижването на принтерната хартия е затруднено.

Какво да предприемете:

Проверете правилно ли е поставена хартията.

Съобщение за грешка LAMP FAILURE

Вероятна причина:

Проблем с оптиката.

Какво да предприемете:

Проверете дали свети лампата.