Контакти
Вие сте в: Skip Navigation LinksНачало > Сервиз > Често срещани проблеми > Често срещани проблеми с AE-600N

Често срещани проблеми с биохимичен анализатор ERMA AE-600N

Стойността на сляпата проба не е 0

Вероятна причина:

Замърсяване на измерващата кювета.

Какво да предприемете:

Аспирирайте почистващ разтвор М-6 и изчакайте няколко часа.

Не се аспирира проба

Вероятна причина:

Тюбингът на ролковата помпа не е правилно поставен.

Какво да предприемете:

Поставете го правилно.

Теч от върха на аспириращия тюбинг

Вероятна причина:

Ролковата помпа е свързана хлабаво.

Какво да предприемете:

Уверете се, че и двата края на тюбинга са свързани правилно. Свалете ги и си свържете отново.

Нестабилни резултати

Вероятна причина:

Изтичане на въздух от стъклената кювета.

Какво да предприемете:

Вижте дали кюветата не е повредена и я подменете.